Interaction design/user experience Design

Portaal Jan de rijk logistics

Probleemstelling: 
 
Hoe kan Jan de Rijk Logistics het portaal herontwerpen zodat de content en functionaliteiten efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn te benaderen op zowel desktop als mobiele devices?
Doel:

Hiermee wil men bereiken dat de klanten sneller en makkelijker geïnformeerd kunnen worden over hun verzendingen zonder dat zij contact op hoeven te nemen met Jan de Rijk Logistics.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Opleiding:  CMD aan de Haagse Hogeschool

Bedrijf:  Jan de Rijk Logistics, Roosendaal

Functie:  Student UI/UX Designer

Prototypes in Invision:

Desktop: https://invis.io/Y9LVYKSNFHA

Mobiel: https://invis.io/4FC59G6BQ

Tools: Sketch, Invision

Ter voorbereiding op het afstuderen stond het laatste project van mijn opleiding in het teken van een zelfstandig verworven en uitgevoerde opdracht. Met behulp van een klasgenoot en LinkedIn ben ik in contact gekomen met Jan de Rijk Logistics. De opdracht voor Jan de Rijk Logistics bestond uit het herontwerpen van hun portaal voor desktop en mobile devices. Dit portaal heeft als hoofddoel om de interne en externe doelgroepen van Jan de Rijk Logistics te informeren over de status en locatie van hun vracht. 

Expert review

Om de huidige knel en verbeterpunten van het portaal te identificeren is er een expert review uitgevoerd. Deze expert review is uitgevoerd door middel van een Heuristic Evaluation. Tijdens deze Heuristic Evaluation is de interface door meerdere collega’s individueel onderzocht op knel en verbeterpunten. Ik heb er voor gekozen om de evaluatie door meerdere experts te laten uitvoeren omdat ik zoveel mogelijk knel en verbeterpunten wil vinden. Iedere expert kijkt immers met een andere blik naar een interface.

Enkele belangrijke bevindingen zijn:

  • Het portaal is in zijn geheel verouderd. Dit heeft als resultaat dat de gebruikers het portaal niet als gebruiksvriendelijk en als toegankelijk/betrouwbaar ervaren. Met als gevolg dat het portaal niet optimaal gebruikt wordt en klanten liever bellen/mailen met Jan de Rijk Logistics.

 

  • Het portaal toont informatie voornamelijk tekstueel. Dit vraagt om veel denkvermogen van de gebruiker. Zij moeten echt lezen en leren waar dingen staan. Wanneer er meer gebruik gemaakt wordt van visueels zoals icoontjes zal het makkelijker worden voor de gebruiker om punten in de interface te herkennen.

 

  • Enkele termen die gebruikt worden in het portaal zijn voor de nieuwe gebruiker niet vanzelf sprekend. Dit zorgt voor verwarring. Deze termen staan ook nergens uitgelegd en er is geen hulpfunctie of FAQ aanwezig

Opleiding:  CMD aan de Haagse Hogeschool

Bedrijf:  Jan de Rijk Logistics, Roosendaal

Functie:  Student UI/UX Designer

Prototypes in Invision:

Desktop: https://invis.io/Y9LVYKSNFHA

Mobiel: https://invis.io/4FC59G6BQ

Tools: Sketch, Invision.

User needs en systeemeisen

Nu dat ik weet waar de verbeterpunten liggen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid is het tijd om de user needs/ systeemeisen te achterhalen. Op basis van interviews met de interne doelgroep van Jan de Rijk Logistics zijn de user needs en systeemeisen in kaart gebracht.

Enkele belangrijke user needs/systeemeisen zijn:

  • De gebruikers willen meer inzicht in de status van hun verzendingen.
  • De gebruikers willen inzicht hebben in de positie van hun verzending.
  • De gebruikers willen overzicht over alle statussen en de vrachten die bij deze status hoort.
  • De gebruikers willen inzicht hebben in de vertragingen en de achterliggende oorzaak.
  • De gebruikers willen alle bovenstaande ook op mobiel kunnen inzien.

Cardsorting

Omdat het portaal veel verschillende informatie bevat en niet alle termen bekend zijn voor mij heb ik een cardsorting met de interne doelgroep uitgevoerd. Tijdens deze sessie heb ik de verschillende soorten informatie door de deelnemers laten onder verdelen in categorieën.

Ik heb er voor gekozen om een Hybrid card sortsessie te houden. Hierdoor hadden de deelnemers meer structuur dan bij een open card sortsessie en meer vrijheid dan bij een gesloten sessie. 

In vergelijking met de oude situatie zijn de volgende categorieën komen te vervallen:

  • Operational times
  • Addresses

De informatie uit deze categorieën zijn nu terug te vinden onder Departure information en Arrival information.

Deze categorieën zijn de basis geweest voor de onderverdeling van informatie op de vracht specifieke pagina van de applicatie.

Persona’s

Resultaat cardsorting

Sitemap en Navigatiemap

Visueel design

Opvolgend heb ik verschillende interface concepten geschetst. Deze concepten zijn in overleg met de opdrachtgever en de interne doelgroep vertaald naar wireframes in Sketch. Aan de hand van de nieuwe huisstijl van Jan de Rijk Logistics is vervolgens het visueel design gerealiseerd. Afsluitend zijn deze schermontwerpen verwerkt in een hi-fi prototype. Deze is vervolgens door middel van een gebruikerstest getest met de interne doelgroep. 

Opleiding:  CMD aan de Haagse Hogeschool

Bedrijf:  Jan de Rijk Logistics, Roosendaal

Functie:  Student UI/UX Designer

Prototypes in Invision:

Desktop: https://invis.io/Y9LVYKSNFHA

Mobiel: https://invis.io/4FC59G6BQ

Tools: Sketch, Invision.

Andere projecten